1- مادۀ اصلی سازندۀ دفتر و کتاب شما چیست؟

1) آب و مواد معدنی                                                         2) مواد مصنوعی                                       

 3) چوب درختان                                                                        4) ذرات خرد شده و کانی‌های قدیمی

2- کدام‌یک از موارد زیر طبیعی می‌باشد؟

1) قرص سرماخوردگی                   2) طلا                            3) کیف مدرسه                 4) لاستیک خودرو

3- کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزء مواد مصنوعی میباشد؟

1) علف هرز که در باغچهها رشد می‌کند.                                2) عدس مصرف شده در غذای عدسپلو

3) جعبه مقوایی برای بستهبندی شیرینی                                4) پنبۀ موجود در جعبۀ کمکهای اولیه

4- مهم‌ترین انگیزۀ بشر برای پیدا کردن روشهای جدید برای ثبت اطلاعات چه بود؟

1) افزایش جمعیت                       2) افزایش اطلاعات             3) افزایش دانشمندان          4) افزایش میل به ثبت آثار

5- کدام‌یک جزء مواد طبیعی محسوب می‌شوند؟

1) مواد خام موردنیاز انسان                                                 2) مواد ساخته‌شده توسط انسان در طبیعت

3) موادی که تنها توسط موجودات زنده ساخته می‌شود.               4) موادی که با کمک مواد طبیعی ساخته می‌شود.

6- از میان اجزای تشکیل‌دهندۀ درخت، کدام‌یک از گزینه‌های زیر برای تهیۀ کاغذ مناسب نیست؟

1) ساقه                                                2) برگ                          3) تنه                            4) شاخه

7- کدام‌یک از گزینه‌های زیر عنصری رنگ‌بر است؟

1) کلر                                      2) آب‌اکسیژنه                   3) آب ژوال                      4) همۀ موارد

8- در مراحل تولید کاغذ کدام‌یک از مراحل زیر نسبت به بقیۀ دیرتر اتفاق می‌افتد؟

1) استفاده از غلتک                                                          2) حرارت دادن با مواد شیمیایی

3) سفید کردن خمیر                                                        4) حرارت دادن با بخارآب

9- در آزمایش آب و پتاسیم پرمنگنات و سرکه و آب‌اکسیژنه، نقش پتاسیم پرمنگنات کدام است؟

1) افزایش قدرت رنگ‌بری                                                  2) تولید رنگ در محیط آزمایش

3) افزایش پایداری آب‌اکسیژنه                                             4) خنثی کردن محیط اسیدی

10- با حل شدن مخلوطی از آب، پتاسیم پرمنگنات و سرکه و آب‌اکسیژنه چه رنگی به دست می‌آید؟

1) سبز                                     2) سفید                         3) بنفش                         4) صورتی بسیار کم‌رنگ

11- برای تهیۀ کاغذ با ویژگی‌های مختلف به خمیرکاغذ مواد شیمیایی گوناگونی اضافه می‌شود، در کدام گزینه مادۀ به کار رفته در تهیۀ کاغذ با نقشی که دارد صحیح نیامده است؟

1) نشاسته: صافی و استحکام                                               2) گچ: سفیدکننده و شفاف کننده

3) پلاستیک: استحکام و ضدّ آب                                          4) آب‌اکسیژنه: رنگ‌بر و سفیدکننده

12- در کارخانۀ کاغذسازی ضخامت کاغذها را چگونه تغییر می‌دهند؟

1) تغییر در اندازۀ چیپس‌ها                                                 2) تغییر در مقدار فشار وارد شده بر کاغذ توسط غلتک‌ها

3) تغییر در سایز و قطر غلتک‌های فلزی                                 4) تغییر در اندازۀ ذرات موجود در خمیرکاغذ

13- کدام‌یک از موارد زیر در مراحل تهیۀ کاغذ به کار نمی‌رود؟

1) گچ                                      2) پلاستیک                     3) خاک رس                    4) جوش‌شیرین

14- کدام‌یک از موارد زیر خاصیت رنگ‌بری ندارد؟

1) آب‌اکسیژنه                             2) آب‌نمک                      3) کلر                            4) وایتکس

15- وجود چه ماده‌ای در خمیرکاغذ موجب رفع خدشه می‌گردد؟

1) گچ                                      2) سلولز                         3) نشاسته                       4) پلاستیک

 

16- کدام‌یک از پدیده‌های زیر نمونه‌ای از یک تغییر شیمیایی نیست؟

1) سفید شدن موی سر                                                     2) پختن نان

3) کپک زدن میوه‌ها                                                         4) بخار شدن الکل

17- کدام‌یک از موارد زیر یک تغییر شیمیایی نیست؟

1) هضم غذا در معده                                                        2) انداختن قرص جوشان در آب

3) رسیدن گوجه‌فرنگی مدتی پس از چیدن                             4) گداخته‌شدن فلزی که آن را به‌شدت گرم کرده‌ایم

18- کدام مورد در تغییر فیزیکی، حتماً ثابت است؟

1) چگالی                                                                      2) ساختار مولکولی و جرم

3) جنبش مولکولی                                                           4) جرم و سرعت مولکول

19- کدام تغییر رنگ یک واکنش شیمیایی است؟

1) رنگ کردن پارچه                                                         2) سفید شدن موی سر

3) نوشتن با خودکار روی کاغذ                                                           4) رنگ زدن دیوار

20- کدام‌یک از گزینه‌های زیر جزو مراحل فیزیکی تهیۀ کاغذ نمی‌باشد؟

1) کندن پوست درختان                                                    2) نرم کردن خرده‌های چوب در آب

3) تبدیل خمیر به ورقه‌های نازک کاغذ                                  4) تبدیل خرده‌های چوب به خمیر

21- کدام‌یک از پدیده‌های زیر با بقیه متفاوت‌تر است؟

1) کپک زدن نان                         2) سوختن کاغذ                3) ذوب یخ                      4) زرد شدن برگ درختان

22- در تغییر شیمیایی ... .

1) خواص مواد تغییر می‌کند.                                               2) نوع مولکول تغییر می‌کند.

3) شکل مولکول‌ها تغییر می‌کند.                                          4) همۀ گزینه‌ها صحیح می‌باشد.

 

23-کدام‌یک تغییر شیمیایی نیست؟

1) ضدعفونی کردن زخم                                                    2) ریختن سرکه بر روی پوسته تخم‌مرغ

3) تبخیر الکل یا بنزین                                                     4) ریختن هیدروژن پراکسید بر روی کاغذ رنگی

24- کدام تغییر شیمیایی نیست؟

1) براثر تماس آهن با رطوبت آهن زنگ می‌زند و رنگ قرمزی به خود می‌گیرد.

2) آهن براثر حرارت دیدن سرخ می‌شود.

3) وقتی چوبی را آتش می‌زنیم، قرمز و گداخته می‌شود.

4) ریختن اسید بر روی لباس.      

25- کدام مورد زیر تغییر شیمیایی است؟

1) زلزله                                                                                    2) تبخیر الکل                 

3) تشکیل رنگین‌کمان                                                      4) انفجار دینامیت

 

  

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021