🔹نتایج آزمون نمونه دولتی استان بوشهر پایه هفتم هم اکنون از طریق سایت http://www.buedusanjesh.ir/ قابل مشاهده است . دانش آموزان می توانند با وارد کردن کد ملی کارنامه خود را دریافت کنند .