نتایج از طریق aph-azmoon.ir قابل دریافت می باشد.

🔹نتایج آزمون نمونه دولتی استان خراسان جنوبی هم اکنون از طریق سایت sanjesh.skedu.ir قابل مشاهده است . دانش آموزان می توانند با وارد کردن کد ملی کارنامه خود را دریافت کنند .