🔹نتایج آزمون نمونه دولتی استان اصفهان هم اکنون از طریق سایت sanjesh.isfedu.ir قابل مشاهده است . دانش آموزان می توانند با وارد کردن کد ملی کارنامه خود را دریافت کنند .