مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

به دلیل مشترک بودن جامعه مخاطبان آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ، این دو آزمون در یک دیگر ادغام شدند


 علی زرافشان معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در گفت و گویی در خصوص برگزاری آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اظهار داشت: هر ساله جهت اخذ دانش آموز در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزمون هایی برگزار می شد. که در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی حدود ۳۵۰ هزار داوطلب شرکت می کردند و تنها ۵۰ هزار نفر پذیرفته می‌شدند. و طبق آمار چیزی در حدود یک نفر از هر هفت نفر در این آزمون پذیرفته می شدند که این امر باعث سخت و استرس زا شده این شرایط می شد.و در آزمون مدارس تیزهوشان حدود ۲۲۰ الی ۲۵۰ هزار داوطلب شرکت می کردند و تنها ۱۵ هزار نفر پذیرفته می‌شدند. و طبق آمار چیزی در حدود یک نفر از هر ۱۵ نفر در این آزمون پذیرفته می شدند که به طبع شرایطی به نفسگیری و دشواری کنکور سراسری تداعی می شد.


برگزاری آزمون های مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برای دانش آموز، کادر مدرسه و خانواده‌ ها فضایی استرس زا و رقابتی ایجاد کره بود و باعث دور شدن دانش آموزان ابتدایی از فضای تربیتی غنی و شاداب شده بود. با ایجاد فضای یک بعدی، حافظه محور و با جهت گیری آموزشی و تست های چهار گزینه ای غول آزمون های ورودی بزرگ تر و بزرگ تر می شد.


وی با اشاره به تغییرات نظام آموزشی در چشم انداز سند تحول افزود: شناسایی هویت های ویژه که در سند تحول بر آن تاکید بسیار می شود برپایه پرورش استعداد های فردی و به وجود آمدن امکان انتخاب‌ های مختلف و بکارگیری آن در موقعیت‌ های فردی است. دوره اول متوسطه در فراهم شدن این امر موثر تر بوده و به صورت خاص تر از تربیت دوره ابتدایی خواهد بود.


همچنین معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بند های مصوبه اخیر را مطرح نمود و اضافه کرد: مصوبه اخیر که مهم ترین قسمت آن حذف آزمون ورودی در دوره متوسطه اول بود، شامل سه بند است. سه بند این مصوبه به شرح ذیل است:


با حذف آزمون های چهارگزینه ای ورودی در کاهش استرس دانش آموزان قدم برداشتیم. در این راستا چهار سال پیش با حذف آزمون‌ و ارزشیابی توصیفی اولین قدم ها را برداشتیم. حال طرح شهاب با جدیت به جهت شناسایی استعدادهای دانش آموزان با روش‌های درون مدرسه ای و برون مدرسه ای به مرحله اجرا در خواهد آمد.

آزمون ها در پایه ششم از جمله آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی و آزمون نمونه دولتی ششم ابتدایی و آزمون برخی مدارس هیات امنایی، مدارس ماندگار و برخی مدارس غیردولتی حذف گردید.

استفاده و تدریس جزوات کمک آموزشی در دوره ابتدایی ممنوع گردید.

وی همچنین با بیان این امر که مدارس سمپاد در بخش فنی حرفه ای و گروه انسانی نیز فعالیت دارد اضافه کرد: تا پیش از این هنرستانی ها و مدارس فنی و حرفه ای تیزهوش محسوب نمی شدند. اما در جشنواره جوان خوارزمی بخشی عمده ای از جوایز را دانش آموزان فنی و حرفه ای از آن خود می کنند و این نشان دهنده این امر است که این دانش آموزان نیز در جایگاه خود بسیار ارزشمند و مهم هستند.


علی زرافشان معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش بیان نمود: این مصوبه ابعاد مختلفی دارد که می بایست مورد بررسی و مدیریت واقع شود. در هفته پیش رو با مدیران برخی از این مدارس جلسه ای برای انتخاب روش‌ های جایگزین آزمون خواهیم داشت. همچنین این نکته بسیار حائز اهمیت است که حذف مدارس سمپاد در مقطع متوسط اول نبایستی موجب نگرانی دانش آموزان و والدینی که فرزندانشان در حال حاضر در این مقطع در حال تحصیل می باشند شود. طبق مصوبه در یک فرآیند سه ساله دانش آموزانی که فعلا در این مدارس اند ادامه تحصیل می‌دهند تا دوره تحصیلی شان به پایان برسد.


همچنین زرافشان در خصوص طرح ادغام آزمون مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در دوره متوسطه دوم تاکید کرد: به منظور کاهش فشار وارده بر روی دانش آموزان و خانواده ها به جای برگزاری آزمون تیزهوشان در اردیبهشت ماه و آزمون نمونه دولتی در اواخر خرداد، به برگزاری مشترک این دو آزمون توافق نموده ایم.