برای دانلود کلیک کنید 

دفترچه راهنمای ثبت‎نام و شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونۀ دولتی دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 98-1397

فایل راهنمای تصویری ثبت‌نام مدارس استعدادهای درخشان و نمونۀ دولتی (دوره دوم متوسطه)  سال تحصیلی 98-1397