۴ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

سوالات درس سوم کلاس پنجم



الف) جاهای خالی را با کلمه ‌های مناسب پر کنید.

1- برای خواندن نوشته های ریز از ............. استفاده می کنیم.

2- نور ............. به هفت رنگ تجزیه می شود.

 3- معمولاً در شغل ............. ، از عدسی استفاده می شود.

4- هر چه عدسی نازک تر باشد، فاصله ی کانون از عدسی ............. است.

5-  رنگین کمان از ............. رنگ زیبا تشکیل شده است.

6- در ساخت عینک طبی از ............. (عدسی - منشور) استفاده شده است.

 

ب) به پرسش ­های زیر پاسخ دهید.

1- چه موقع رنگین کمان در آسمان دیده می شود؟

2- چگونه می توانید رنگین کمان بسازید؟(3 مورد را نام ببرید.)

3- نور خورشید از چند رنگ ساخته شده است؟  به ترتیب نام ببرید.

4- چه شغل هایی می شناسید که با عدسی کار می کنند؟

5- تصاویر اجسام پشت یک لیوان شیشه ای پر از آب، چگونه است؟

6- چگونگی تشکیل رنگین کمان را شرح دهید؟

 

ج) گزینه­ ی درست را انتخاب کنید:

1- نور ............ پس از برخورد با منشور، به رنگ های مختلف تجزیه می شود؟

الف) سبز                                                         ب) آبی                                   

ج) قرمز                                                           د) سفید

2- در رنگ های رنگین کمان از بالا به پایین، به ترتیب کدام رنگ ها مشاهده می شود؟

الف) سبز، نارنجی                                            ب) قرمز، بنفش                                  

ج) آبی، بنفش                                                   د) نیلی، قرمز

3- برای دیدن سلول ها و سیارات، به ترتیب از چه وسایلی استفاده می شود؟

الف) تلسکوپ - میکروسکوپ                         ب) میکروسکوپ - دوربین

ج) میکروسکوپ - تلسکوپ                           د) ذره بین - دوربین   

4- تجزیه ی نور یعنی؟

الف) استفاده از منشور                                     ب) رنگ های مختلف نور را از هم جدا کنیم.

ج) تشکیل کانون                                              د) نور خورشید را با عدسی در یک نقطه جمع کنیم.

5- با کدام وسیله می توان نور را تجزیه کرد؟

الف) منشور                                                      ب) قطرات ریز آب                            

ج) لوله ی خودکار بی رنگ                              د) همه ی موارد

6- در رنگین کمان، قطرات باران مانند .......... عمل می کنند.

الف) میکروسکوپ                                           ب) منشور                               

ج) ذره بین                                                       د) آینه

7-  در کدام وسیله از عدسی استفاده می شود؟

الف) آینه                                                          ب) تلفن                                 

ج) تلسکوپ                                                     د) لامپ

 برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.



با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهرداد ساعی

دانش آموز تیزهوشم به گوش باش


من هیچوقت شکست نمیخورم
یا پیروز میشوم
یا یاد میگیرم ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهرداد ساعی

سوالات درس دوم کلاس پنجم جلسه دوم


جمله‌های زیر را با گزینه‌های الف یا ب کامل کنید.

1- وقتی آهن زنگ می‌زند، مقاومتش ............. می‌شود.

الف) کم                                               ب) زیاد

2- سوختن گاز در اجاق، ............. انجام می‌شود.

الف) به کندی                                       ب) به سرعت

3- شکر در چای ............. زودتر حل می‌شود.

الف) داغ                                              ب) سرد

4- کپک زدن مربا، یک تغییر ............. است.

الف) فیزیکی                                        ب) شیمیایی

 

یک لیوان شیر، چند ساعت در هوای گرم و آزاد قرار گرفته است.

5-  آیا مزه و بوی شیر تغییر می‌کند؟

6- آیا خواص شیر پس از ماندن در هوای گرم، با خواص شیر تازه یکسان است؟

7- شیر چه تغییری کرده است؟ فیزیکی یا شیمایی؟

 

8- در کدام حالت در نان تغییر فیزیکی به وجود می‌آید؟

الف) کپک زدن نان                              ب) سوختن نان                       

ج) بریدن نان                                       د) برشته شدن نان

 

9- چرخه‌ی دوره‌ی آب در طبیعت، نتیجه‌ی چه تغییری است؟

الف) تبخیر(شیمیایی)                           ب) میعان(شیمیایی)    

ج) تبخیر (فیزیکی)                              د) تبخیر و میعان(فیزیکی)

 

10- کدام گزینه یک تغییر فیزیکی را نشان نمی‌دهد؟

الف) تراشیدن مداد                              ب) کوتاه‌کردن مو                  

ج) تهیه‌ی رب گوجه فرنگی                 د) مخلوط آرد و آب

 

11- کدام تغییر شیمیایی نیست؟

الف) سرخ کردن کوکوسبزی              ب) تهیه‌ی پنیر

ج) سرخ شدن سیم لامپ                     د) هضم غذا

 

12- ............. در کنار آب، تغییر شیمیایی پیدا می‌کند.

الف) نمک                                            ب) آرد                       

ج) آهن                                                د) شکر




  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز 


66199781 - 021

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهرداد ساعی

سوالات درس اول کلاس پنجم جلسه اول

سوال 1) به راه حل‌های قابل آزمایش درباره‌ی یک مسئله فرضیه می‌گویند. (درست است یا نادرست است)


سوال 2) فرضیه باید حتماً درست باشد. (درست است یا نادرست است)


سوال 3)کدام جمله یک فرضیه است؟

الف) مایعات تبخیر می‌شوند.           

ب) این جسم بوی لیمو می‌دهد.

ج) روی این جسم یک برآمدگی وجود دارد.             

د) به نظر من گچ نفوذپذیرتر از آهک است.


سوال 4) اگر بخواهیم بدانیم که برای رشد گیاه، خاک شنی مناسب‌تر است یا خاک ماسه‌ای، باید چه چیزی را تغییر دهیم.

الف) نوع گیاه                    ب) نوع خاک              ج) مقدار خاک            د) مقدار آب


سوال 5) در کدام گزینه مراحل روش علمی به ترتیب آمده است.

الف) پرسش، فرضیه‌سازی، مشاهده، نتیجه‌گیری، یادداشت‌برداری

ب) مشاهده، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری، یادداشت‌برداری

ج) مشاهده، پرسش، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری

د) پرسش، مشاهده، یادداشت‌برداری، آزمایش، نتیجه‌گیری


سوال 6) پژوهشگری به دنبال رابطه‌ی بین دمای محیط و رشد نوعی گیاه است. برای این کار، او باید کدام عامل را تغییر دهد؟

الف) رشد گیاه         ب) دمای محیط          ج) نور و آب               د) نوع خاک


سوال 7) کدام جمله صحیح است؟

الف) مشاهده فقط دیدن است.

ب) قبل از آزمایش باید یادداشت‌برداری کنیم.

ج) فرضیه‌سازی باید قابل آزمایش کردن باشد.

د) بعد از فرضیه‌سازی، پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌شود.


سوال 8) مریم می‌خواهد فرضیه‌ی زیر را آزمایش کند:

" هر چه دانه‌ی لوبیا بزرگ‌تر باشد، زودتر جوانه می‌زند."

او برای آزمودن فرضیه‌ی خود باید چه چیزهایی را ثابت نگه دارد؟

الف) نوع دانه - اندازه‌ی دانه            ب) میزان رطوبت - اندازه‌ی دانه          

ج) اندازه‌ی دانه - دمای محیط                   د) میزان رطوبت - دمای محیط 

 

سوال 9) کدام گزینه صحیح است؟

الف) حمید و پرهام دیدند که یک مکعب کوچک فلزی داخل آب می‌رود. (پرسش)

ب) با خود فکر کردند چرا بعضی چیزها داخل آب نمی‌رود. (آزمایش)

ج) گفتند که ممکن است شکل اجسام در فرو رفتن آن‌ها در آب موثر باشد. (فرضیه)

د) چند جسم به شکل‌های مختلف ساختند و در آب قرار دادند. (مشاهده)


 

 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز 


66199781 - 021

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهرداد ساعی