سوالات تیزهوشان فصل اول کلاس ششم قسمت چهارم برای آمادگی آزمون 95-96


96

71- کدام جمله نشان دهندۀ یک فرضیه است؟

1) بوی بسیار بدی داخل اتاق پخش شده است.                                     2) فکر کنم آب‌شور زودتر از آب شیرین یخ می‌زند.

3) برگ درخت‌ها در فصل پاییز زرد می‌شود.                            4) ماه به دور زمین می‌چرخد.

72- محققین دانشگاه تهران بر روی 100 نفر از بیماران مبتلا به عارضۀ قلبی و عروقی، آزمایشات متعددی انجام دادند. آن‌ها همان آزمایش‌ها را بر روی 100 نفر که به بیماری قلبی مبتلا نیستند نیز انجام دادند، سن افراد مورد آزمایش بین 40 تا 50 سال بود. نتیجۀ آزمایش آن‌ها به قرار زیر است:

ورزش نکردن، خوردن غذاهای پرچرب، گوشت قرمز، خوردن غذاهای آماده و اضطراب و استرس از عوامل مهم ایجاد بیماری قلبی و عروقی در افراد خواهد بود. این عبارت مثال مناسبی است برای:

1) فرضیه                                     2) تصمیم                        3) نظریه                                     4) مشاهده

 

73- پویا دانش‌آموز تیزهوشی است، او گازهای حاصل از سوختن گوگرد را جمع کرده و سپس آن را وارد مقدار کمی آب نمود. بعد PH محلول را اندازه‌گیری کرده و در گزارش خود نوشت: بعد از وارد کردن گاز به ظرف، آب خاصیت اسیدی پیدا کرد. این عبارت یک ................... است.

1) مشاهده                                   2) نظریه                        3) فرضیه                                    4) نتیجه‌گیری

74- پری دانش‌آموز تیزهوشی است. پری برای اندازه‌گیری نقطۀ جوش مایعی دمای جوش آن را چندین بار اندازه گرفت و این نتایج را به دست آورد: (1022، 1089، 1017، 1024). او در گزارش نتیجۀ آزمایش، باید نقطۀ جوش را چه عددی گزارش دهد؟

1) 1021                                    2) 1022                                    3) 1023                       4) 1038

75- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد روش تحقیق علمی درست است؟

1) اگر آزمایش را خیلی دقیق انجام دهیم، یک بار آزمایش کافی است.

2) به پاسخ احتمالی، فرضیه و به پاسخ قطعی، نظریه می‌گویند.

3) مهم‌ترین حواس در مشاهدۀ علمی بینایی و لامسه است.

4) همۀ موارد فوق صحیح است.

76- بهترین راه برای بررسی درست یا نادرست بودن فرضیه .................. است.

1) مشورت                                 2) گفت‌وگو                     3) آزمایش                      4) نظریه‌پردازی

77- هنگامی‌که محقق، یک آزمایش را چندین بار تکرار می‌کند برای این است که ............ .

1) مطمئن شود، هیچ خطایی در آزمایش وجود ندارد.

2) اندازه‌گیری‌های قابل اعتمادتری به دست آورد.

3) کنترل کند که اندازه‌گیری در طول آزمایش تغییر نکرده باشد.

4) از سالم بودن وسایل آزمایشگاه اطمینان حاصل کند.

78- در یک روز آفتابی، دو ظرف کاملاً مشابه را برای آزمایش انتخاب می‌کنیم. در یک ظرف آب و در ظرف دیگر به همان اندازه استون می‌ریزیم و کنار پنجره قرار می‌دهیم. چند ساعت بعد مشاهده می‌کنیم که مایع درون هر دو ظرف کم شده است. از این مشاهده چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

1) مایعات تبخیر می‌شوند.                                                    2) آب و استون هر دو تبخیر می‌شوند.

3) سرعت تبخیر مایعات با یکدیگر متفاوت است.                         4) استون سریع‌تر از آب تبخیر می‌شود.

-79- دو استوانۀ مدرج مشابه را انتخاب می‌کنیم. در یکی مقداری سرکه و در دیگری به همان اندازه الکل ریخته و مقدار را یادداشت می‌کنیم. هر دو ظرف را روی یک میز گذاشته و هر ساعت مقدار سرکه و الکل را اندازه‌گیری کرده و یادداشت می‌کنیم. طبق این آزمایش کدام نتیجه‌گیری صحیح نمی‌باشد؟

1) سرعت تبخیر مایعات با یکدیگر یکسان نیست.                                    2) سرعت تبخیر الکل از سرکه بیشتر است.

3) مایعات تبخیر می‌شوند.                                                    4) سرکه و الکل هر دو تبخیر می‌شوند.

80- جملۀ «برای اندازه‌گیری دمای سطح خورشید، باید دماسنج‌هایی را روی آن نصب کنیم.» یک ...................... نیست؛ زیرا .................. نمی‌باشد.

 1) فرضیه- بر مبنای مشاهده                                                            2) قانون- قابل‌آزمایش

3) نظریه- قابل‌آزمایش                                                        4) فرضیۀ علمی- قابل‌آزمایش

81- کدام‌یک از گزینه‌های زیر معنای نتیجه‌گیری نیز می‌دهد؟

1) مشاهده                                 2) نظریه                                    3) آزمایش کردن               4) جمع‌آوری اطلاعات

 

دوست باهوش من!

 دانش‌آموز تیزهوشم، من از امروز سعی نمی‌کنم دوستانمو اصلاح کنم. بلکه اول روی روح و روان خودم کار می‌کنم. بعد از این تلاش می‌کنم هر روز با مرور رفتار خودم یه معلم اصلاحگر برای خودم باشم. این بهترین محبتی هست که می‌تونم در حق خودم و اطرافیانم دیگران بکنم.x+

x+ پس، مثبت اندیشی رو چند برابر کنیم.

82- پگاه متوجه شد که سطح آب اقیانوس چند سانتی‌متر بالا آمده است. او در گزارش خود چنین نوشت: فکر می‌کنم آب شدن یخ‌های قطبی عامل اصلی بالا آمدن آب در اقیانوس‌ها باشد. جملۀ پگاه مثال مناسبی از یک.............. است.

1) مشاهده                                 2) نتیجه‌گیری                  3) ثبت نتایج                    4) فرضیه

83- بهترین راه برای مطمئن شدن از درست بودن نتایج آزمایش چیست؟

1) دقت                                    2) مشاهدۀ چند نفر                        3) استفاده از ابزار دقیق        4) تکرار آزمایش

84- قابلیت آزمایش داشتن و منطقی بودن از ویژگی‌های چیست؟

1) نظریه                                   2) فرضیه                                    3) تفسیر                         4) طبقه‌بندی

85- علت کدام پدیده با بقیه متفاوت‌تر است؟(تیزهوشان 92)

1) مرتب نشدن موهای بلند و تمیز با شانه‌های پلاستیکی

2) جرقه زدن پتوی پشمی در شب یا چسبیدن پتو به لباس

3) چسبیدن پرزهای دستمال‌کاغذی به شیشۀ تلویزیون

4) چسبیدن لکه‌ها و کثیفی به لباس‌های روشن

86- کدام‌یک از گزینه‌ها مراحل تحقیق علمی را کامل می‌کند؟ مشاهده، فرضیه، ..........؛ و نتیجه‌گیری. (تیزهوشان 92)

1) پزشک برای اطمینان از تشخیص خود، آزمایش خون بیمار را بررسی می‌کند.

2) محمد انشای خود را در مورد روز طبیعت برای بچه‌ها خواند.

3) دانش‌آموزان گزارش بازدید از موزۀ حیات وحش را به کلاس ارائه کردند.

4) بچه‌ها برای اطمینان از سالم بودن لامپ آن را در مدار قرار دادند.

87- معلم بهاره از او خواسته بود چند تکه یخ برای آزمایش به مدرسه ببرد. او با خود گفت: برای آنکه بتوانم ماندگاری یخ را طولانی‌تر کنم بهتر است تعداد کیسه‌ها را بیشتر کنم. این گفتۀ بهاره کدام‌یک از موارد زیر را نشان می‌دهد؟(تیزهوشان 92)

1) مشاهده                                2) طرح مسئله                 3) پیشنهاد راه‌حل             4) تحلیل و نتیجه‌گیری

88-زمین اجسام را به سوی خود می‌کشد. این جمله بیانگر کدام مرحله از مراحل روش علمی است؟(تیزهوشان 92)

1) مشاهده                                2) فرضیه‌سازی                3) انجام آزمایش                4) بیان فرضیه

89-به نظر زهرا برای بی‌رنگ کردن پتاسیم پرمنگنات به‌وسیلۀ آب اکسیژنه، اگر سرکه به آن محلول اضافه شود، سرعت انجام واکنش سریع‌تر می‌شود. این مرحله کدام‌یک از مراحل روش علمی را بیان می‌کند؟(تیزهوشان 92)

1) طرح مسئله                            2) فرضیه                       3) نظریه                                    4) آزمایش

90- مراحل روش علمی در درس علوم به ترتیب کدام‌یک از موارد زیر می‌تواند باشد؟(تیزهوشان 92)

1) طرح مسئله – مشاهده – ارائۀ فرضیه – آزمایش – نتیجه‌گیری

2) مشاهده – طرح مسئله – ارائۀ فرضیه – آزمایش – نتیجه‌گیری

3) ارائۀ فرضیه – مشاهده – طرح مسئله – آزمایش – نتیجه‌گیری

4) مشاهده ارائۀ فرضیه طرح مسئله آزمایش نتیجه‌گیری

91- دانش‌آموزان در جشن کلاس خود متوجه شدند که بعضی از بادکنک‌ها بعد از مالش به موهای سر، خوب به دیوار نمی‌چسبند و به زمین می‌افتند. محمد گفت: علت جنس بادکنک‌ها است. رضا هم گفت: بادکنک‌ها به‌اندازۀ کافی با موی سر مالش داده نشده‌اند. کدام علت را می‌توان برای گفته‌های محمد و رضا مطرح کرد؟(تیزهوشان 92)

1) هر دو تفسیر کرده‌اند.

2) هر دو نتیجه‌گیری کرده‌اند.

3) هر دو فرضیه ساخته‌اند.

4) محمد فرضیه ساخته و رضا تفسیر کرده است.

92- زهرا می‌گوید: به نظر من اگر مقداری آب اکسیژنه به مخلوط کاغذ رنگی و آب اضافه کنیم، رنگ کاغذ تغییر می‌کند. این جملۀ زهرا کدام مرحله از روش علمی را نشان می‌دهد؟(تیزهوشان 92)

1) آزمایش                                2) نظریه                         3) مشاهده                      4) فرضیه

93- هدف اصلی درس اول علوم پایۀ ششم که جشن بازگشایی مدارس در آن مطرح شده است،‌چیست؟(تیزهوشان‌92)

1) آماده کردن کلاس ششم برای جشن بازگشایی مدارس

2) چگونگی چسباندن بادکنک‌ها به دیوار و آسیب ندیدن آن

3) شناخت مسائل و مشکلات زندگی و چگونگی حلّ آن‌ها

 4) آزمایش کردن فرضیه برای رسیدن به نتیجه و بیان نظریه

 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021


۹۵/۰۳/۱۸ موافقین ۰ مخالفین ۰
مهرداد ساعی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی