51- دانش‌آموز تیزهوش به نظرت قبل از استفادۀ گستردۀ کاغذ از کدام گزینۀ زیر برای ثبت اطلاعات بیش‌تر استفاده می‌شد؟

1) سفال                                                                       2) تخته‌های سنگی

3) تنه و ساقۀ چوب درختان                                                4) پوست دباغی شده حیوانات

 

52- مهم‌ترین فایدۀ نقاشی روی دیوار غارها توسط انسان‌های نخستین کدام مورد زیر است؟

1) ماندگاری بالا                                                              2) فراوانی منابع برای ثبت   

3) ثبت آسان                                                                  4) تنوع انتقال اطلاعات

53- کدام‌یک جزء مواد طبیعی است؟

1) کاغذ                                                2) ظروف پلاستیکی           3) داروها                         4) پنبه

54- کدام‌یک از گزینه‌های زیر، مسیر پیشرفت را در شیوۀ ثبت آثار گذشتگان درست نشان می‌دهد؟

1) سنگ، چرم، چوب، پاپیروس، کاغذ

2) سنگ، چوب، پاپیروس، چرم، کاغذ

3) سنگ، چوب، چرم، پاپیروس، کاغذ           

4) سنگ، پاپیروس، چرم، چوب، کاغذ

55- کدام‌یک جزو مواد مصنوعی است؟

1) نفت خام                                                                   2) ماسه             

3) ظروف کریستالی                                                          4) سنگ معدن آهن

56- کدام‌یک از موارد زیر برای مات کردن به خمیرکاغذ اضافه می‌کنند؟

1) پلاستیک                               2) گچ                            3) رزین                          4) پنبه

57- افزودن کدام ماده به خمیرکاغذ جذب آب را کاهش می‌دهد؟

1) پلاستیک                               2) نشاسته                       3) کلر                            4) گچ

 

58- کدام‌یک از اجزای تشکیل‌دهندۀ درخت، برای تهیۀ کاغذ مناسب است؟

1) شاخ و برگ درختان                                                      2) ساقه و تنۀ چوبی درختان

3) ریشه درختان                                                             4) هر سه گزینه صحیح است

59- دلیل اصلی تولید چیپس چوب چیست؟

1) جای کمتری بگیرد.                                                      2) حمل‌ونقل آن آسان‌تر باشد.

3) خمیرکاغذ راحت‌تر تهیّه شود.                                          4) همۀ گزینه‌ها

 

60- در کدام گزینه هر سه مادۀ ذکر شده رنگ‌بر است؟

1) آب ژوال - کلر - آب                                                     2) صابون - کلر - وایتکس               

3) وایتکس - کلر - آب‌اکسیژنه                                            4) آب ژوال - آب‌اکسیژنه - آب

61- مادۀ اصلی خام و موردنیاز برای ساخت کاغذ چیست؟

1) آب‌اکسیژنه                             2) پنبه                           3) چوب                          4) نیشکر

62- هدف از افزودن کدام مادۀ زیر در تولید کاغذ مرغوب، صحیح بیان نشده است؟

1) استفاده از الیاف پنبه‌ای باعث نرم شدن کاغذ می‌شود.

2) استفاده از نشاسته ‌یا رزین باعث صافی کاغذ می‌شود. 

3) استفاده از خاک رُس باعث جلا و مقاومت کاغذ می‌شود.

4) کلر و آب‌ژاول در بی‌رنگ کردن خمیرکاغذ استفاده می‌شود.

63- برای تولید کاغذ گلاسه چه ماده‌ای به خمیرکاغذ اضافه می‌کنند؟

1) گچ                                      2) پلاستیک                     3) کلر                            4) نشاسته

64- چوب کدام‌یک از درختان زیر برای کاغذسازی مناسب‌تر است؟

1) درختان با برگ سوزنی به جهت داشتن الیاف کوتاه و محکم‌تر   

2) درختان با برگ‌پهن به جهت داشتن الیاف بلندتر      

3) درختان با برگ‌پهن به جهت داشتن الیاف کوتاه و محکم‌تر                   

4) درختان با برگ سوزنی به جهت داشتن الیاف بلندتر

 

65- برای از بین بردن لکه از روی لباس‌های رنگی از چه ماده‌ای استفاده نمی‌شود؟

1) آمونیاک                                2) آب‌اکسیژنه                   3) سرکه                         4) صابون

66- افزودن ................ به خمیرکاغذ، موجب افزایش ................ می‌شود.

1) نشاسته - مات شدن                                                     2) پلاستیک - صاف شدن   

3) گچ - صاف شدن                                                         4) کلر - سفید شدن

 

67-در مراحل تولید کاغذ، مواد مختلفی اضافه می‌کنند. به نظر شما چرا از نشاسته استفاده می‌شود؟

1) برای بی‌رنگ کردن رنگ قهوه‌ای چوب       

2) ضدعفونی کردن کاغذ و قابل استفاده کردن برای کودکان

3) استحکام و سفیدی بیش‌تر                     

4) ایجاد استحکام و سطحی صاف‌تر در کاغذ

68- الیاف کاغذ چیست؟

1) اجزای کوچک سلولز                             

2) سلول‌های کوچک جانوری                      

3) سوخت‌های فسیلی                  

4) به دلیل تنوع کاغذها، از هر سه گزینه می‌توان ساخت.

69- با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیرکاغذ، می‌توان ................

1) مقدار کاغذ بیشتری را تولید نمود.

2) مقدار چوب کمتری مصرف کرد.

3) کاغذهایی با ویژگی‌های مختلفی تولید نمود.

4) کاغذ ضخیم‌تری تولید کرد.

70- از آب‌اکسیژنه در ................ استفاده نمی‌شود؟

1) تصفیۀ آب                              2) بیمارستان                   3) نظافت خانه                 4) رنگ مو

71- آخرین مرحله از تولید کاغذ، کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

1) تبدیل خمیر به ورقه‌های نازک کاغذ و خشک‌کردن آن           

2) از بین بردن رنگ چوب

3) افزودن موادی مانند نشاسته، گچ، رنگ، ...

4) تبدیل خرده‌های چوب به خمیر

72- علت اصلی شستن الوارها با آب جوش در مراحل تهیۀ کاغذ چیست؟

1) از بین بردن رنگ چوب.

2) نرم شدن پوست الوار به‌منظور جدا کردن آن.

3) نابود کردن همۀ میکروب‌ها.

4) همۀ موارد درست است.

 

73- دلیل اصلی کندن پوست درخت قبل از تولید چیپس چوب کدام است؟

1) ارزشمند بودن پوست درخت       

2) خراب کردن تیغه‌های دستگاه تولید چیپس چوب      

3) بیش از حد رنگ‌زا بودن            

4) کاهش کیفیت کاغذ

74- هر چه ................ بیشتر به خمیرکاغذ اضافه شود، کاغذ سفید و مات‌تری داریم؟

1) آب‌اکسیژنه                             2) نشاسته                       3) گچ                            4) نمک

75- کدام‌یک از مراحل زیر در تهیۀ کاغذ استحکام نهایی آن را کاهش می‌دهد؟

1) رفع خدشه و صاف شدن کاغذ توسط نشاسته          

2) پر کردن فضای خالی بین ذرات سلولز به روش شیمیایی                     

3) عملیات سفید کردن کاغذ به روش شیمیایی                       

4) افزایش چسبندگی خمیرکاغذ توسط چسب






 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021