29- کدام فلز سریع‌تر اکسید می‌شود؟

1) آهن                                     2) سدیم                                     3) جیوه                          4) فولاد

30- رسانایی الکتریکی کدام‌یک از عناصر بیشتر است؟

1) نقره                                     2) مس                           3) طلا                            4) آهن

31- فلز .......... همانند بخارات .......... سمّی می‌باشد.

1) جیوه - سرب                          2) مس - سرب                 3) برم - سرب                  4) سرب - جیوه

32- کدام‌یک از گزینه‌های زیر تفاوت بیشتری با بقیه دارد؟

1) فولاد                                                2) طلای زینتی                 3) سرب                          4) برنز

33- کدام‌یک از خواص زیر در مورد آهن نمی‌تواند علت استفاده از این فلز در کارخانۀ کاغذسازی به کار برد؟

1) سختی مناسب سطح آن

2) استحکام خوب آهن در برابر فشار و کشش‌های وارد بر آن

3) اکسید شدن سریع آهن در محیط‌های با رطوبت کافی و خاصیت مغناطیسی آن

4) تحمل دمای بسیار زیاد آهن

34- کدام‌یک از فلزات زیر به علت وجود لایه‌ای از اکسید فلز در هوا دچار خوردگی نمی‌شود؟

1) آلومینیوم                               2) روی                           3) فولاد                          4) مس

35- کدام دو عنصر در دمای اتاق مایع است؟

1) کلر، جیوه                              2) سدیم، برم                   3) کلر، سدیم                   4) جیوه، برم

36- کدام‌یک از خواص زیر ازجمله ویژگی‌های مشترک فلزات نیست؟

1) شکنندگی                              2) رسانای الکتریکی           3) رسانای گرمایی              4) جلا پذیری

37- کدام‌یک جزء ویژگی‌های فلزات نمی‌باشد؟

1) همۀ فلزات جامدند.                                                      2) رسانای جریان برق هستند.

3) رسانای گرما هستند.                                                     4) به شکل‌های مختلف تبدیل می‌شوند.

38- کدام‌یک از قطعه‌های زیر گرما را به روش رسانایی بهتر انتقال می‌دهد؟

1) میلۀ آلومینیومی                                                          2) میلۀ سربی

3) میلۀ مسی                                                                  4) میلۀ فولادی

39- در حجم‌های مساوی کدام فلز دارای جرم بیشتری است؟

1) نیکل                                                2) آلومینیوم                     3) آهن                           4) مس

40- اسیدها و بازها به ترتیب چه مزه‌ای دارند؟

1) تلخ - تند                              2) ترش - تند                   3) تلخ - شور                    4) ترش - تلخ

41- کدام‌یک از داده‌های زیر در مورد اسید نیتریک صحیح می‌باشد؟

1) جوهر نمک (HCI)                                                       2) جوهر لیمو H2CO3))

3) جوهر شوره (HNO3)                                                    4) جوهر گوگرد H2SO4))

42- کدام‌یک خاصیت اسیدی دارد؟

1) صابون                                  2) شامپو                                     3) نوشابه گازدار                4) جوش‌شیرین

43- از واکنش اسیدها با برگ گیاهان کدام مورد زیر اتفاق نمی‌افتد؟

1) اسید آب گیاه را جذب می‌کند.                                         2) سبب تیرگی برگ گیاهان می‌شود.

3) سبب سوختگی برگ می‌شود.                                           4) اسید برگ گیاه را خشک و شکننده می‌کند.

44-کدام‌یک از موارد زیر اسیدی‌تر است؟

1) آب‌پرتقال                              2) شیر                           3) آب‌لیمو                       4) ماست

45- کدام‌یک از اسیدهای زیر به حالت جامد وجود دارد؟

1) جوهر نمک                            2) جوهر شوره                  3) جوهر گوگرد                 4) جوهر لیمو

46- کدام‌یک از موارد زیر باز است؟

1) آب خالص                              2) آب باران                     3) آمونیاک                      4) ویتامین C

47- کدام‌یک اسید قوی‌تری است؟

1) اسید معده                             2) آب گوجه‌فرنگی            3) شیر                           4) آب باران

48- در مورد اسیدها کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

1) تمام اسیدها با همۀ مواد واکنش می‌دهند و آن‌ها را از بین می‌برند.         

2) اسیدها با فلزات واکنش نشان می‌دهند.

3) واکنش اسیدها با بافت بدن با سوزش همراه است.                 

4) برخی اسیدها به هضم غذا کمک می‌کند.

49- PH کدام‌یک از مواد زیر بالای 7 نیست؟

1) آب باران                               2) جوش‌شیرین                 3) آب آشامیدنی               4) خون

50- با مخلوط کردن .......... در آب PH محلول حدود 7 باقی می‌ماند؟

1) شکر                                     2) جوش‌شیرین                 3) سرکه                         4) صابون

 

51- در باتری اتومبیل کدام گزینه کاربرد دارد؟

1) جوهر شوره                            2) جوهر نمک                  3) جوهر گوگرد                 4) سود سوزآور

52- چرا در تهیۀ کاغذ از اسید استفاده می‌کنند؟

1) اسید شکستگی کاغذ را از بین می‌برد.

2) در محیط اسیدی، خاصیت رنگ‌بری آب‌اکسیژنه افزایش می‌یابد.

3) اسید، به کاغذ رنگ‌‌های مختلف می‌دهد.

4) گزینه‌های 1 و 2 صحیح می‌باشد.

53- کدام مادۀ PH کمتر از 7 دارد؟

1) سرکه                                   2) شامپو                                     3) آب مقطر                     4) جوش‌شیرین

54- از کدام مادۀ زیر به‌عنوان جرم‌گیر استفاده می‌شود؟

1) جوهر گوگرد                           2) جوش‌شیرین                 3) جوهر شوره                  4) جوهر نمک

55- کدام‌یک از اسیدهای زیر به حالت جامد وجود دارد؟

1) اسیدسیتریک                          2) اسید نیتریک                3) اسیدسولفوریک             4) اسید کربنیک

56- کاغذ پی‌اچ در برخورد با جوهر نمک به چه رنگی درمی‌آید؟

1) بی‌رنگ                                 2) آبی                            3) قرمز                           4) سبز

57- PH کدام‌یک بیشتر است؟

1) آب                                      2) سرکه                                     3) اسیدکلریدریک             4) اسیدسولفوریک

58- کاغذ پی‌اچ به ترتیب در محیط‌های اسیدی و بازی کدام رنگ را نشان می‌دهد؟

1) بی‌رنگ، قرمز                          2) ارغوانی، آبی                 3) قرمز، آبی                     4) قرمز، زرد

 

59- سه لیوان را برداشته و داخل هرکدام یک‌تکه ظرف‌شویی مرمر بیندازید. به مقدار مساوی داخل لیوان اولی آب، لیوان دومی آب‌لیمو، لیوان سومی جوهر نمک اضافه کنید. کدام نتیجه‌گیری درست است؟

1) سنگ مرمر جزو سنگ‌های دگرگون شده است و بسیار محکم است و اتفاقی نمی‌افتد.

2) در لیوان جوهر نمک، قسمتی از سنگ ناپدید می‌شود چون هر چه اسید قوی‌تر باشد شدت واکنش آن بیشتر است.

3) در لیوان آب اتفاقی نمی‌افتد و در لیوان آب‌لیمو قسمتی از سنگ ناپدید می‌شود چون اسید قوی است.

4) در لیوان آب قسمتی از سنگ ناپدید می‌شود چون آب با سنگ مرمر واکنش‌پذیری دارد.

 

 

 

 

   لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021