خانواده محترم شهداء ، جانبازان ، ایثارگران و سایر افراد متقاضی ثبت نام در مدارس شاهد به اطلاع می رساند زمان پیش ثبت نام در این مدارس به شرح ذیل است


پایه هفتم (دوره اول متوسطه):


96/04/01 لغایت 96/04/14

_____


پایه دهم (دوره دوم متوسطه):


 96/04/07 لغایت 96/04/20


تذکر: ثبت نام در مدارس شاهد فقط از طریق سامانه سجا به آدرس:

saja.medu.ir

 انجام می پذیرد.


ضمنا ثبت نام سایر پایه های تحصیلی از ۹۶/۰۵/۱لغایت۹۶/۰۵/۱۰در مدارس شاهد می باشد.