آزمون نمونه دولتی هر سال ، برای ورود به مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی ( که همان مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره اولاست ) و نمونه دولتی نهم به دهم ( که همان مدارس نمونه دولتی متوسطه دوره دوماست )  برگزار می شود . مدارس نمونه دولتیبه دلیل ظرفیت پذیرش بالا و راحتی آزمون نسبت به آزمون تیزهوشان بعد از مدارس تیزهوشان جز پر طرفدارترین مدارس کشور می باشد با توجه به سوالات زیادی که داوطلبان درخصوص شرایط و زمان ثبت نام آزمون نمونه دولتی داشتند دراین مقاله جزئیات ،شرایط و زمان ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97-98 ارئه شده است .


شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 - 98


برای ثبت نام آزمون نمونه دولتی ششم ابتدایی 97 - 98 باید کلیه نمرات نیمسال اول سال ششم ابتدایی دانش آموز خیلی خوب و یا حداکثر یکی از دروس خوب و بقیه خیلی خوب باشد . همچنین برای ثبت نام نمونه آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98برای ورود به دبیرستان های دوره دوم باید معدل نیمسال اول سال نهم دانش آموز بالای 17 باشد . ضمنا بجز شرایط ثبت نام ، شرایط دیگری هم برای شرکت در آزمون نمونه دولتی 97 - 98 وجود دارد ؛ از جمله اینکه تنها داوطلبانی حق دارند در جلسه آزمون نمونه دولتی ششم ابتدایی شرکت کنند که کلیه نمرات نمیسال دوم ششم ابتدایی خیلی خوب یا حداکثر یکی از نمرات خوب و باقی نمرات خیلی خوب باشد ؛ همچنین برای شرکت درآزمون نمونه دولتی نهم به دهم باید معدل نمیسال دوم بالای 17 باشد .


زمان و سایت و نحوه ثبت نام مدارس نمونه دولتی 97 - 98


ثبت نام آزمون نمونه دولتی به صورت استانی برگزار می شود و سایت ثبت نام هر استان برای ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتمو نمونه دولتی نهم به دهم متفاوت و به صورت استانی می باشد . برای اطلاع از سایت ثبت نام نمونه دولتی هر استان کلیک کنید . زمان ثبت نام نمونه دولتی 97 - 98 هنوز مشخص نشده ولی احتمالا اواخر امسال و یا اوایل سال 97 است ، ثبت نام مدارس نمونه دولتی 97 - 98 در بیشتر استان ها به صورت اینترنتی می باشد ولی ممکن است در بعضی از استان در مدارس توسط مدیر مدرسه انجام شود.


” زمان برگزاری آزمون نمونه دولتی بعد از امتحانات نوبت دوم است . “


منابع آزمون نمونه دولتی 97-98


اصلی ترین منابع سوالات آزمون نمونه دولتی کتاب های درسی مدارس می باشند اما در کنار کتاب های درسی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و پاسخ تشریحی آن ، کتاب های کمک آموزشی مخصوصی در بازار فراهم شده که می تواند روند موفقیت دانش آموزان در این آزمون را تسهیل کند . برای اطلاع از منابع آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم 97 - 98 و منابع آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 کلیک کنید.


زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 97-98


آزمون نمونه دولتی 97 - 98 بعد از مشخص شدن نمرات نیمسال دوم و حدودا اواخر خرداد یا اوایل تیر برگزار خواهد شد . آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم و آزمون نمونه دولتی نهم به دهم به صورت هماهنگ کشوری برگزار خواهد شد . داوطلبان می توانند یک هفته قبل از آزمون و با مراجعه به سایت نمونه دولتی ، کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 97- 98 را دریافت نمایند . احتمالا زمان اعلام نتایج نمونه دولتی 97 - 98 دو هفته الی یک ماه بعد از برگزاری آزمون می باشد . داوطلبان می توانند نتایج نمونه دولتی را از طریق سایت ثبت نامی و به صورت اینترنتی دریافت کنند .سایت اعلام نتایج نمونه دولتی هر استان متفاوت با استان دیگر است.